logo

کیسه خرید نان

 

بهترین جایگزین نایلکس نانوایی ها کیسه پارچه ای بوده که کاملا بهداشتی می باشد. از کیسه خرید نان برخلاف نمونه های نایلکسی می توان به دفعات استفاده کرد و از نکات مثبت کیسه خرید نان قابل شستشو بودن آن را می توان در نظر گرفت. به طوری که می توان از آن به دفعات زیاد استفاده کرد و برای هربار خرید هزینه نایلون نان را پرداخت نکرد.

نظرات کاربران

پاسخ دادن به :


در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!