logo

چاپ ساک پارچه ای

برای چاپ روی ساک پارچه ای بهترین نوع مرکب،مرکب PVC می باشد که علاوه بر پوشش سطح چاپ بالا در دمای محیط زود خشک شده و پس از چیدمان پشت نمی زند و در پایان کیفیت چاپ بالا و تمیز می شود. البته به این نکته باید توجه کرد که برای چاپ سفید بهترین گرینه مرکب اورینت بوده که به دلیل سختی پروسه چاپ و دیر خشک شدن توسط بسیاری از چاپ خانه ها استفاده نمی گردد اما در شرکت ویستوربگ با بالاترین کیفیت ارائه می گردد. 

نظرات کاربران

پاسخ دادن به :


در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!