logo

پوشه مدارک

برای قرار دادن مدارک و یا مستندات کاغذی بهترین گزینه پوشه طلقی و پوشه دکمه دار پارچه ای می باشد.

شرکت ویستوربگ تولیدکننده پوشه دکمه دار طلقی و پوشه دکمه دار پارچه ای بوده که ازمتریال درجه یک و با کیفیت بالا جهت تولیدات خود استفاده می نماید.

 

 

نظرات کاربران

پاسخ دادن به :


در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!