logo

شاپینگ بگ

با پیشرفت تکنولوژی و مهم شدن حفاظت از محیط زیست رفته رفته شاپینگ بگ های کاغذی و نایلونی جای خود را به شاپینگ بگ پارچه ای داده اند.

از مهم ترین خصوصیات شاپینگ بگ پارچه ای دوستدار محیط زیست بودن نمونه پارچه ای می باشد به طوری که در صورت رها شدن در محیط زیست با توجه به شرایط آب و هوایی در کمتر از 6 ماه تجزیه می گردد.

نظرات کاربران

پاسخ دادن به :


در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!