logo

ساک پارچه ای برزنتی

با گذشت زمان و روی کارآمدن پارچه های سوزنی با ضخامت های گوناگون رفته رفته ساک پارچه ای برزنتی جای خود را به ساک پارچه ای سوزنی داد به طوری که ساک پارچه ای90گرم بهترین جایگزین ساک پارچه ای برزنتی گردید که علاوه بر کیفیتی یک اندازه با قیمت بسیار پایین تر قابل عرضه می باشد.

نظرات کاربران

پاسخ دادن به :


در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!