logo

ساک پارچه ای ته کاست دار

ساک پارچه ای ته کاست بر خلاف نمونه ساک پارچه ای فلت در قسمت پایین حالت بازشو داشته که جهت محصولات دارای حجم مثل جعبه کفش بوت پالتو و جعبه بسیار مناسب بوده و از ایستایی نامنظم ساک پارچه ای جلوگیری می کند.

بهترین اندازه جهت پایین ساک پارچه ای ته کاست 10 سانتی متر می باشد.

نظرات کاربران

پاسخ دادن به :


در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!