logo

ساک دستی کاغذی

شرکت ویستوربگ در ابتدای فعالیت خود تولید انبوه ساک دستی کاغذی را در برنامه خود گنجاند اما با گذشت زمان و ورود پارچه نانوون به عرصه تولید ساک پارچه ای ما نیز برآن شدیم که ساک دستی پارچه ای را جایگزین ساک دستی کاغذی نموده به طوری که در حال حاضر در هر شیفت کاری 25000 ساک پارچه ای در مجموعه ویستوربگ تولید و عرضه می گردد.

نظرات کاربران

پاسخ دادن به :


در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!