logo

خرید عمده کیسه

شرکت ویستوربگ با امکان تولید 25000 بگ در هر شیفت کاری این امکان را برای همکاران و کارخانجات جهت خرید عمده کیسه ایجاد کرده است.

این شرکت با امکان تولید عمده کیسه تبلیغاتی سوزنی و کم کردن هزینه های جانبی تولید کیسه پارچه ای ارزان را فراهم آورده است.

 

نظرات کاربران

پاسخ دادن به :


در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!